”Šach je pre každého tým, čo v ňom hľadá. Pre niekoho je iba zábavou, pre druhého spoločenskou záležitosťou, pre tretieho športom, štvrtý ho chápe ako umenie, iný mu venuje celý život (Michail Nechemievič Tal)“

Majstrovstvá SR 2024 mládeže jednotlivcov chlapcov a dievčat v kategóriách do 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov 

5. apríla – 12. apríla 2024 v Liptovskom Mikuláši

Základné informácie 

Liptovský šachový zväz - Liptovská šachová škola z poverenia Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu usporiada v dňoch 5. apríla – 12. apríla 2024 Majstrovstvá SR 2024 mládeže jednotlivcov chlapcov a dievčat v kategóriách do 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov Podujatie je spolufinancované z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právo účasti:

Chlapci a dievčatá do 8 rokov – narodení v roku 2016 a mladší 

Chlapci a dievčatá do 10 rokov – narodení v roku 2014 a mladší 

Chlapci a dievčatá do 12 rokov – narodení v roku 2012 a mladší 

Chlapci a dievčatá do 14 rokov – narodení v roku 2010 a mladší 

Chlapci a dievčatá do 16 rokov – narodení v roku 2008 a mladší 

Chlapci a dievčatá do 18 rokov – narodení v roku 2006 a mladší 

Chlapci a dievčatá do 20 rokov – narodení v roku 2004 a mladší 

Každý účastník je povinný štartovať vo svojej vekovej kategórii. 

Štartovné: 20,- € za účastníka pri dodržaní termínu prihlášky. Každý ôsmy účastník z jedného klubu bez štartovného. 

Systém: Systém turnajov je stanovený Súťažným poriadkom jednotlivcov SŠZ. Splnenie týchto podmienok garantuje pri dostatočnom počte účastníkov švajčiarsky systém na 9 kôl (resp. 7 kôl), prípadne kruhový systém na 7 resp. 9 kôl. Vo výnimočných prípadoch budú spájané kategórie podľa rozhodnutia Komisie mládeže SŠZ. Kategórie D18, D20 sa hrajú ako jeden spoločný turnaj D20, pričom hráčky narodené v roku 2006 a neskôr budú tiež hodnotené v kategórii D18. Kategórie CH18 a CH20 sa hrajú ako jeden spoločný turnaj CH20, pričom hráči narodení v roku 2006 a neskôr budú tiež vyhodnotení v kategórii CH18. Hrá sa podľa Pravidiel šachu FIDE účinných ku dňu 1.1.2023. Čakacia doba na príchod hráča k partii 30 minút po stanovenom začiatku, bez obmedzenia súhlasu s remízou v závislosti od počtu vykonaných ťahov. Individuálne výsledky budú zaslané na zápočet FRL k 1.5.2024 a na LOK SŠZ k 1.5.2024. Stanovenie, ktoré kategórie budú registrované na zápočet pre FRL, prislúcha VV SŠZ a bude oznámené najneskôr v termíne uzávierky prihlášok. Všetky partie budú prenášané online na technológii DGT od SŠZ, ŠK Světlá nad Sázavou a LŠZ na serveroch spoločnosti CreativeSolution. Všetky partie budú sprístupnené prostredníctvom web stránky MSR. 

Tempo hry: 90 minút na 40 ťahov, 30 minút na záver partie s pridávaním 30 sekúnd na každý ťah od začiatku partie pre každého hráča. Kritériá pre poradie: V turnajoch hraných švajčiarskym systémom pri rovnosti bodov CutBuchholz bez výsledku najnižšie umiestneného súpera, plný Buchholz a suma postupových bodov (progres). V turnajoch hraných kruhovým systémom pri rovnosti bodov sa použije ako pomocné kritérium Sonnenborn-Berger a výsledky vzájomných partií medzi hráčmi s rovnakým počtom bodov. V prípade, že vyhlásené kritériá nerozhodnú o majstrovi SR resp. medailistoch, zorganizuje sa doplnkový turnaj resp. zápas obsahujúci aj kritérium "povinnosti výhry bieleho" v rozhodujúcej partii. 

Vyhodnotenie: Trofeje, diplomy, medaile, vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii a ďalšie ceny pre umiestnených v poradí v celkovej hodnote 1.400 EUR. Finančné ceny v kategórii CH20 a D20 celkom 400 EUR. Turnaje sú nominačnými pre reprezentačné podujatia MS, ME, MEU a iné v roku 2024. Kritériá postupu na tieto podujatia schváli a zverejní VV SŠZ.

Voľný čas a sprievodné akcie: Holiday Village Tatralandia poskytuje akciovú ponuku pre vstup do Aquaparku formou celodennej vstupenky so zľavou 20 percent oproti pultovým cenám platným v čase podujatia. Ďalšie organizované sprievodné aktivity budú šachová show Živý šach, simultánka a bleskový turnaj.

V priestoroch Kongresového centra a celého areálu Holiday Village je dostupnosť wifi signálu.

Časový plán:  

Miesto konania: Kongresové centrum Holiday Village Tatralandia (HVT) – Liptovský Mikuláš 

Riaditeľ turnaja: Ing. Juraj Ivan 

tel.: +421/905 701 671 

e-mail: juraj.ivanlm@gmail.com 

e-mail pre MSR 2024: msrsachm@gmail.com

Informácie: https://msr2024.csweb.sk, https://lss.csweb.skhttps://www.chess.sk

Hlavný partner: Mesto Liptovský Mikuláš

Garant turnaja: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor Mesta Liptovský Mikuláš

Garant VV SŠZ: Milan Roman, prezident SŠZ Ambasádori MSR: WFM Monika Rojíčková a IM Filip Haring, reprezentanti SR

Hlavný rozhodca: Martin Dobrotka (IA)

Rozhodca: Karol Pekár (IA)

účet Liptovského šachového zväzu:

SK20 0200 0000 0000 1483 2342

Organizátor si vyhradzuje právo tento časový plán v nevyhnutných prípadoch vhodne upraviť. 

Juraj Ivan,  riaditeľ MSR